Prawo jazdy kat. B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
 • w/w pojazdem z przyczepą lekką;
 • w/w pojazdem z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 4250 kg. Zespołem takim może kierować osoba, która zdała państwowy egzamin praktyczny przewidziany dla takiego zespołu, potwierdzony wpisem do prawa jazdy.
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.

 

Kurs kat. B obejmuje:

 

 • 30 godz. zajęć z teoretycznych (zasady bezpieczeństwa na drodze, przepisy ruchu drogowego) z użyciem technik audiowizualnych i komputerowych -w cenie kursu !
 • 30 godz. zajęć praktycznych (jazd) pod okiem wykwalifikowanych i kompetentnych instruktorów -  w cenie kursu !
 • Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy - w cenie kursu !              
 • Nauka jazdy odbywa się samochodami Hyundai i20 ( taki jak na egzaminie państwowym!!) , KIA RIO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     SZKOŁA MOTOCYKLOWA

Prawo jazdy kat. A2

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania :

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW /kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotnośc mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kategori A2 oraz przyczepy.                                                   
 • Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień : 18 lat

 

Prawo jazdy kat. A

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:
 • motocyklem;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy;
 • motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat).                                         
 •  Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawniaeń :
 • 24 lata;
 • 20 lat dla osób posiadających prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat

 

 Kurs kat. A, A2 obejmuje:

 • 30 godz. wykładów z teorii (zasady bezpieczeństwa na drodze, przepisy ruchu drogowego) z użyciem technik audiowizualnych i komputerowych -w cenie kursu!
 • 20 godz. zajęć praktycznych (jazd) pod okiem wykwalifikowanych i kompetentnych instruktorów -  w cenie kursu!
 • Nauka jazdy odbywa się motocyklem : kat. A, A2 YAMAHA MT07 (takim jak na egzaminie),

                                                            

 • Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy  -w cenie kursu !
 • Egzamin wewnętrzny teoretyczny -w cenie kursu pierwsze podejście. Kolejny egzamin kosztuje 20 złotych. 
 • Egzamin wewnętrzny praktyczny - w cenie kursu !

 

 Zapewniamy również :

 • plac manewrowy - w cenie kursu 
 • materiały szkoleniowe - w cenie kursu 

 

...a przede wszystkim miłą i przyjazną atmosferę oraz bezstresową naukę.